Copyright 2022 - Custom text here

Геронтолошки центар Обреновац је Установа социјалне заштите, отвореног типа намењена за смештај пензионера и других старих лица, ментално очуваног здравља.

Одлуком Владе Републике Србије бр.0502-10328/2002 од 18.7.2002. године основан је Геронтолошки центар у Обреновцу. До тада је Дом за негу старих био пословна јединица у Установи Геронтолошки центар Београд. Дом је иначе са радом почео 1972. године. Од 1972. до 1974. године Дом је активности обављао преко Дома за негу старих лица Панчево. Године 1974. извршена је интеграција Домова на територији града Београда тако да и Дом у Обреновцу постаје Дом у јединственом градском центру за заштиту и негу старих лица. То је значило добијање статуса правног лица са сопственим жиро-рачуном. Организационе промене су омогућиле већу самосталност на плану заштите и неге старих лица у односу на период док је Дом припадао Дому за негу старих лица Панчево. Тако је било све до 1986. године када је основан Геронтолошки центар Београд, када је Дом у Обреновцу постао његова пословна јединица. Прерастањем Градског центра за негу и заштиту старих лица у Геронтолошки центар Београд значио је губитак дотадашње самосталности Домова који су постали пословне јединице. Коначно 2002. године Дом за негу старих Обреновац одлуком Владе постајe Геронтолошки центар чији је оснивач Република Србија.